POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.brwiirzesy.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
 • 2. Właścicielem Strony i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma HANNA KRZYWOSĄDZKA z siedzibą we Wrześni (62-300), os. Batorego 14H/75; NIP: 1181805161, Regon: 146817340, zwana dalej Hanna Krzywosądzka.

 Brwi i Rzęsy – Hanna Krzywosądzka dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę Internetową.

 • 3. Jak zbieramy dane?
 1. Hanna Krzywosądzka zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 3. a) rejestracji konta na Stronie Internetowej;
 4. b) dokonywania na Stronie Internetowej rezerwacji terminu wizyty w salonie.
 5. W przypadku rejestracji konta na Stronie Internetowej, Klient podaje:
 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

Podczas rejestracji konta na Stronie Internetowej, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §7.

 1. W przypadku składania rezerwacji na Stronie Internetowej, Klient podaje następujące dane:
 • adres e-mail;
 • dane adresowe:
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.
 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie Internetowej.

 • 5. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

W przypadku dokonania rejestracji konta na Stronie Internetowej dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

W przypadku dokonania rezerwacji na Stronie Internetowej, dane osobowe wykorzystywane są w celu utworzenia rezerwacji terminu wizyty, który przechowywany jest w kalendarzu Google, którego administratorem jest Hanna Krzywosądzka.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system paypal.com, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Strony Internetowej.

 

 • 6 Mechanizm cookies, adres IP
 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Hanna Krzywosądzka na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Hanna Krzywosądzka produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych usług na Stronie Internetowej.
 2. Hanna Krzywosądzka wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 4. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 5. Hanna Krzywosądzka wykorzystuje cookies własne w celu:
 6. a) uwierzytelniania Klienta na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji Klienta na Stronie Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie na Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 8. Hanna Krzywosądzka wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 10. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 11. a) przeglądarka Internet Explorer;
 12. b) przeglądarka Microsoft EDGE;
 13. c) przeglądarka Mozilla Firefox;
 14. d) przeglądarka Chrome;
 15. e) przeglądarka Safari;
 16. f) przeglądarka Opera.
 17. Hanna Krzywosądzka może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Hanna Krzywosądzka przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
 18. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Hanna Krzywosądzka nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 • 7 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 1. Dane osobowe zbierane przez Hanna Krzywosądzka za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej ma jedynie Hanna Krzywosądzka.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 4. Hanna Krzywosądzka zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta na Stronie Internetowej.
 5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Hanna Krzywosądzka może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący na Strony Internetowej regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Hanna Krzywosądzka roszczeń od danego Klienta.
 6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto na Stronie Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Strona umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hanna Krzywosądzka nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link odsyłający do strony, na której należy wpisać nowe hasło.
 7. Hanna Krzywosądzka nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
 • 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Hanna Krzywosądzka poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: shop@mosbeauty.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2018r.

 

           

 

Close Menu